Khuyến mãi 20% ngày 10/07

Viettel Khuyến mãi ngày 10/07/2020 áp dụng cho những đối tượng thuê bao như sau

– Áp dụng khuyến mãi 20% cho tất cả những thue bao di động trả trước của viettel trên toàn quốc.

– Ngày khuyến mãi của viettel áp dụng vào ngày 10/07/2020

– Áp dụng mọi hình thức nạp thẻ chính thống (cửa hàng viettel, thẻ cào, ngân hàng) loại trừ bắn tiên hoặc những hình thức ngoài luồng khác

Khuyến mãi Viettel 10/07/2020