Đăng Ký Gói V120 Viettel ( 3, 6, 12 Tháng)

3V120

360.000đ

 • Miễn phí cuớc gọi dưới 20 phút
 • Có 50 phút ngoại mạng mỗi tháng
 • Có 2GB/Ngày
 • Áp dụng cho thuê bao trả trươc kích hoạt từ 25/02/2020 đến 30/06/2021

Chu kỳ: 3 Tháng

6V120

720.000đ

 • Miễn phí cuớc gọi dưới 20 phút
 • Có 50 phút ngoại mạng mỗi tháng
 • Có 2GB/Ngày
 • Áp dụng cho thuê bao trả trươc kích hoạt từ 25/02/2020 đến 30/06/2021

Chu kỳ: 6 Tháng

12V120

1.440.000đ

 • Miễn phí cuớc gọi dưới 20 phút
 • Có 50 phút ngoại mạng mỗi tháng
 • Có 2GB/Ngày
 • Áp dụng cho thuê bao trả trươc kích hoạt từ 25/02/2020 đến 30/06/2021

Chu kỳ: 12 Tháng

Đăng Ký Gói V120N Viettel ( 3, 6, 12 Tháng)

3V120N

360.000đ

 • Miễn phí cuớc gọi dưới 20 phút
 • Có 50 phút ngoại mạng mỗi tháng
 • Có 4GB/Ngày
 • Áp dụng cho thuê bao trả trươc kích hoạt sau ngày 01.07.2021

Chu kỳ: 3 Tháng

6V120N

720.000đ

 • Miễn phí cuớc gọi dưới 20 phút
 • Có 50 phút ngoại mạng mỗi tháng
 • Có 4GB/Ngày
 • Áp dụng cho thuê bao trả trươc kích hoạt sau ngày 01.07.2021

Chu kỳ: 6 Tháng

12V120N

1.440.000đ

 • Miễn phí cuớc gọi dưới 20 phút
 • Có 50 phút ngoại mạng mỗi tháng
 • Có 4GB/Ngày
 • Áp dụng cho thuê bao trả trươc kích hoạt sau ngày 01.07.2021

Chu kỳ: 12 Tháng

Đăng Ký Gói V120C Viettel ( 3, 6, 12 Tháng)

3V120C

360.000đ

 • Miễn phí cuớc gọi dưới 20 phút
 • Có 50 phút ngoại mạng mỗi tháng
 • Có 4GB/Ngày
 • Áp dụng cho thuê bao trả trươc kích hoạt sau ngày 01.07.2021

Chu kỳ: 3 Tháng

6V120C

720.000đ

 • Miễn phí cuớc gọi dưới 20 phút
 • Có 50 phút ngoại mạng mỗi tháng
 • Có 4GB/Ngày
 • Áp dụng cho thuê bao trả trươc kích hoạt sau ngày 01.07.2021

Chu kỳ: 6 Tháng

12V120C

1.440.000đ

 • Miễn phí cuớc gọi dưới 20 phút
 • Có 50 phút ngoại mạng mỗi tháng
 • Có 4GB/Ngày
 • Áp dụng cho thuê bao trả trươc kích hoạt sau ngày 01.07.2021

Chu kỳ: 12 Tháng